לכבוד: אורלי נעמה אלקריב.

הנדון: הבעת תודה.

רצינו להודות למרכז מידע להורים על שם נעמה אלקריב על תרומתו הרבה בהעשרת הידע שרכשנו בשנה האחרונה, בנושא משפחה וגידול ילדים בפרט.

הספרים והמאמרים השונים שהעמיד המרכז לרשותנו במהלך השנה, עזרו לנו לבחור ספרים שמתאימים לנו באופן אישי, ונתנו לנו טיפים רבים בצעדינו הראשונים כהורים צעירים.

אנחנו רוצים להודות באופן אישי לגברת אלקריב על ההשקעה, ההתמדה והרצון הטוב לעזור בכל נושא ובכל עת.

בברכה,
משפחת פלס

© כל הזכויות שמורות למרכז נעמה למידע חברתי Simply-Smart | בניית אתרים | קידום אתרים